четвъртък, 12 април 2012 г.

Великденска кошничка

Ето и една кошничка, много лесна, по модела на 2 елши.
Срам, не срам, мисля да участвам в Априлското предизвикателство "Великден" на Елшите.